Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Dersler

Dersler



Lisans
Dönem Ders Adı Dili Saat
2017-2018 AKUT APANDİSİT-ÇAP’LI DÜŞÜNME Türkçe 1
2016-2017 AKUT APANDİSİT-ÇAP’LI DÜŞÜNME Türkçe 1
2016-2017 PANKREATİTLER Türkçe 2
2016-2017 SAFRA KESESİ VE YOLLARI HASTALIKLARININ CERRAHİ SEMİYOLOJİSİ Türkçe 1
2016-2017 KARACİĞER HASTALIKLARININ CERRAHİ SEMİYOLOJİSİ Türkçe 1
2016-2017 SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONLARI Türkçe 1
2016-2017 TRAVMAYA METABOLİK VE ENDOKRİN CEVAP Türkçe 2
2016-2017 CERRAHİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Türkçe 1
2016-2017 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI-TEBAD Türkçe 6
2016-2017 CERRAHİ İNFEKSİYONLAR VE ASEPSİ-ANTİSEPSİ Türkçe 2
2016-2017 PORTAL HİPERTANSİYON Türkçe 1
2016-2017 DERİN VEN TROMBOZU Türkçe 1
2015-2016 Akut Apandisit-ÇAP’lı Düşünme Türkçe 1
2015-2016 Barsak Tıkanmalarının Semiyolojisi Türkçe 1
2015-2016 Safra Kesesi Ve Safra Yoları Hastalıklarının Semiyolojisi Türkçe 1
2015-2016 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları-TEBAD Türkçe 1
2014-2015 Barsak Tıkanmalarının Semiyolojisi Türkçe 1
2014-2015 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları-TEBAD Türkçe 3
2014-2015 Akut Apandisit-ÇAP’lı Düşünme Türkçe 1
2014-2015 Safra Kesesi Ve Safra Yoları Hastalıklarının Semiyolojisi Türkçe 1
2013-2014 Barsak tıkanmalarının semiyolojisi Türkçe 1
2013-2014 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları-TEBAD Türkçe 3
2013-2014 Safra kesesi ve yolları hastalıklarının semiyolojisi Türkçe 1

Yüksek Lisans
Dönem Ders Adı Dili Saat
2015-2016 Cerrahinin Tarihi ve Terminoloji Türkçe 1
2015-2016 Cerrahide Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Rehberi Türkçe 1
2015-2016 Beyin Ölümü ve Karaciğer Transplantasyonu Türkçe 1
2015-2016 HPB Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri Türkçe 1
2015-2016 Yumuşak Doku İnfeksiyonları Türkçe 1
2015-2016 Portal Hipertansiyon Türkçe 1
2015-2016 Dalak Hastalıkları Türkçe 2
2014-2015 Yumuşak Doku İnfeksiyonları Türkçe 1
2014-2015 Cerrahide Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Rehberi Türkçe 1
2014-2015 HPB Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri Türkçe 1
2014-2015 Dalak Hastalıkları Türkçe 2
2014-2015 Cerrahinin Tarihi ve Terminoloji Türkçe 1
2014-2015 Beyin Ölümü ve Karaciğer Transplantasyonu Türkçe 1
2014-2015 Portal Hipertansiyon Türkçe 1
2013-2014 Portal hipertansiyon Türkçe 1
2013-2014 Cerrahide antibiyotik kullanımı Türkçe 1
2013-2014 Yumuşak doku infeksiyonları Türkçe 1
2013-2014 Cerrahide terminoloji Türkçe 1
2013-2014 Karaciğer transplantasyonu Türkçe 1
2013-2014 HPB cerrahisinde radyolojik incelemeler Türkçe 1
2013-2014 Dalak hastalıkları Türkçe 2